Zo zákulisia

Čo je endokanabinoidný systém – receptory CB1 a CB2 

 • Autor: pavol – 15. 4. 2021

Objavením potenciálu THC a CBD sa veda začala zaujímať o to, ako môžu tieto kanabinoidy – molekuly pretaviť svoje významné účinky do nášho organizmu. Po mnohých štúdiách a výskumoch vedci objavili jedinečnú sieť bunkových receptorov, tzv. endokanabinoidný systém. 

Vďaka tomuto objavu dokázala veda časom identifikovať funkciu a pôsobenie kanabinoidov, čo následne videlo k pochpeniu fyziologického systému, ktorý udržuje homeostázu – rovnovahu nášho tela. 

Ako vlastne funguje endokanabinoidný systém?

Endokanabinoidný systém, ďalej len EKS tvoria tri kľúčové elementy – endokanabinoidy, kanabinoidné receptory a enzýmy.

Endokanabinoidy (endo – vnútri a kanabinoid molekula, ktorá receptory aktivuje )si tvorí naše telo samotné. Endokanabinoidy plnia funkciu signalizačných molekúl tým, že sa viažu na receptory v EKS. Dva hlavné endokanabinoidy v našom tele sú anandamid a 2-AG

Endokanabinoidný systém sa skladá z dvoch hlavných receptorov (signalizátorov) – CB1 a CB2. Tieto sú umiestnené po celom našom tele. Všetky kanabinoidy (endokanabinoidy vyrábané telom aj fytokanabinoidy – CBD/CBG) sa vzájomne viažu a následne tieto receptory blokujú alebo podnecujú k aktivite, napríklad aj k liečbe. Základnou úlohou EKS je vyrovnávať všetky systémy tela.

Akonáhle sa na receptory CB1 a CB2 kanabinoidy (CBD/CBG) naviažu, spôsobia zmenu vo funkcii bunky. Receptory sa týmto aktivujú a spustia kaskádu procesov, ktorá zmení bunkovú aktivitu a spustí kolektívny posun organizmu do stavu rovnováhy. Preto CBD/CBG rieši zápaly, únavu, depresie a ostatné ,,nerovnováhy organizmu.

Kanabinoidné receptory majú dôležitú úlohu vo funkciách endokanabinoidného systému. Tieto receptory sú medzikrokom pre prenos signálov/správ endokanabinoidov z jednej bunky do druhej a tiež zvonku bunky do vnútra bunky. 

Keď sa kanabinoidy naviažu na kanabinoidné receptory, vyšlú signál do vnútra bunky, čo spôsobí dočasnú zmenu vo funkcii bunky – toto môže byť práve liečebný proces. Už samotné umiestnenie receptora poukazuje, aký proces tento receptor ovplyvňuje.

Kanabinoidné receptory sú sprostredkovatelia medzi mimobunkovým priestorom a vnútrom bunky. Akonáhle dôjde k ich aktivácii, kanabinoidné receptory spustia proces, ktorý zmení bunkovú aktivitu a spustí kolektívny posun organizmu do stavu rovnováhy – zdravia.

EKS aj samotné endokanabinoidy podľa vedy slúžia na to, aby udržiavali homeostázu  – rovnováhu všetkých systémov nášho tela. 

Kde sa nachádzajú RECEPTORY CB1 a CB2?

Receptory CB1 sú umiestnené v celom nervovom systéme ale aj ďalších oblastiach. 

 • mozog
 • miecha
 • tukové bunky
 • pečeň
 • pankreas
 • kostrové svalstvo
 • gastrointestinálny trakt
 • rozmnožovacie systém

 CB2

Nachádzajú sa v celom tele, vrátane imunitného systému.

 • imunitné bunky
 • gastrointestinálny trakt
 • pečeň
 • tukové bunky
 • kosti
 • rozmnožovacie systémy

Zľavy, novinky a vedecké fakty

Odoberaj náš newsletter
Upozornenie

Podľa platných zákonov je predaj naších výrobkov povolený iba osobám starším ako 18 rokov.

Prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a som si vedomý (a), že tieto stránky obsahujú informácie o produktoch vyrobených z konope.